සංවාදයේ මගේ පදනම

සංවාදයේ මගේ ස්ථාවරය


නිර්මාල් දේවසිරි මහතා සමඟ සංවාදයට මා සහභාගී වන්නේ පුද්ගලයකුගේ හෝ කණ්ඩායමක හෝ නියෝජිතයකු වශයෙන් නො වේ. එහෙත් මම මූලිකව නලින් ද සිල්වා මහතාගේ නිර්මාණාත්මක සාපේක්ෂතාවාදය හා චින්තනය ඇතුළු අදහස් පිළිගනිමි. මම ජාතිකවාදියෙක්මි.

 නලින් ද සිල්වා මහතාගේ මෙම ලිපි දෙක මඟින් ජාතිකවාදය හා ජාතික රාජ්‍යය ගැන ඔහුගේ අදහස් ඔබට දැන ගත හැකි ය.

මගේ ස්ථාවරය වන්නේ රාජ්‍ය බිහි කිරීමට හේතුවන පදනම් අතුරෙන් පුද්ගල බද්ධ නො වූ පදනමක් වන්නේ ජාතිය හා බැඳුණු රාජ්‍යයක් බිහි කිරීම ය යන්නයි.

එමෙන් ම සිංහල යනුවෙන් ජාතියක් ඈත අතීතයේ සිට පැවති බවත් සිංහල හා සිංහල බෞද්ධ ලෙස අනන්‍යතාවන් අතීතයේ සිට හඳුනා ගත හැකි බවත් ය.

ලංකාවේ ජාතිය වන්නේ සිංහල ජාතිය බවත් ලංකාවේ තිබිය යුත්තේ සිංහල බෞද්ධ චින්තනය මත පදනම් වූ රාජ්‍යයක් බවත් මගේ අදහසයි.

බටහිරකරණය යනු සංස්කෘති කලවම් වීමක් හෝ බටහිර චින්තනය මුල් බැස ගැනීම හෝ නොව සිංහල බෞද්ධ චින්තනය සහිත පිරිස මත බටහිර සංස්කෘතිය ආරෝපණය කිරීම හා එම පිරිස බටහිර සංස්කෘතිය අනුකරණය කිරීම ය.

                         - තමලු මලිත්ත පියදිගම 


4 comments:

 1. සාර්ථක වීමට සුභ පතමි. හැකිනම් මෙහි video එක youtube දමන්න.

  ReplyDelete
 2. සාර්ථක වීමට සුබ පතමි. ඉහත දක්වා ඇති අදහස් සමග මාද එකඟ වෙමි.

  ReplyDelete
 3. Wish you a great success!
  Priyadarshika

  ReplyDelete

අලුත් ම සටහන

Grammatical Aspects in Tenseless Theory of Sinhala Language

Grammatical Aspects in Tenseless Theory of Sinhala Language T.M. Piyadigama University of Moratuwa Abstract   Studying t...

වැඩිපුර කියවූ ලිපි