සිංහල භාෂාවේ කාල භේදයක් නැත. - (හයවන කොටස)

නිමිත අනිමිත ක්‍රියා යෙදෙන අයුරු පෙර ලිපියේ දැක්වීමි. මෙවර ලිපිය වෙන් වන්නේ කාල භේදය නැති බව පැවසීම සඳහා මුලින් යොදා ගත් උදාහරණ නව මතයෙන් පැහැදිලි කිරීමටයි.

    " මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මහෞෂධයක් අතින් ගෙන බිහි වූ නියාව හැම තැන ම ප්‍රසිද්ධ විය. කාශස්වාසාදී වූ රෝගයෙන් පීඩිත කිසි මිනිස් කෙනෙක් ඇද්ද ඒ සියල්ලෝ ම සිරිවඩ්ඪන සිටාණන් ගේ ගෙට ගොස් මහෞෂධය ඉල්ලති."

මහෞෂධය ඉල්ලීම නැවත නැවත සිදු වූවක් බැවින් 'ඉල්ලති' ලෙස අනිමිත ක්‍රියාව යෙදී ඇත.


".....ගොස් මරා ඇඟිලි කපා ගනිමි'යි ලුහුබැඳ ගත. එසඳෙහි බුදුහු රාහු අසුරිඳු දිව ගත ද තමා ගේ ගමනින් යන සඳ සේ තමන් වඩනා සන්සුන් ගමනින් ම වඩිති."

මින් පසු විස්තර වන සිද්ධි අතරේ ද බුදුන් වහන්සේ සන්සුන් ගමනින් වඩින බැවින් අනිමිතය යෙදී ඇත.


"......සෙසු දුප්පතුන් ආදීන්ට ද දන් වැට තැබ්බූ හ. ඒ මහතාණන් ගේ ක්‍රියා තොමෝ සියලු තැන්හි පතළා ය. බොහෝ මිනිස්සු ඒ ස්වරූපය අසා එතනට එළඹෙන්නා හ." 

නැවත නැවත මිනිස්සු එළඹෙන බැවින් අනිමිතය යෙදී ඇත."රැගත් සුරා පිරූ                  විතින්
සුරත් තඹරු පෙති සෙ   නෙතින්
පුවත් නො දැන බමන       ගතින්
නටත් අයෙක් සුරා              මතින්"

විවිධ අය නැවත නැවත නටන බැවින් අනිමිතය යෙදී ඇත.

"රොන් ඇරගෙන              සෙමින්
යන බිඟු ලෙසින්            කුසුමින්
ලොවට දුක් නො              දෙමින්
ගනිති අය පඬුරු පෙර නියමින්"

අය පඬුරු ගැනීම නැවත නැවත සිදු වන්නකි. අනිමිතය යෙදී ඇත.


  " හේ උමතුව මෙන් ඔබට මොබට යන්නටත් ඈත මෑත බලන්නටත් වූවේ ය. ළඟ ගමේ රන් කරුවා නුදුරු තැනෙක තණ කපයි. "

තණ කැපීම වාක්‍යයෙන් පසු ඉන්පසු සිද්ධි අතර තුරේ දීත් සිදුවන්නකි.


" එළුවෝ තණ කති . එළු පල්ලා පළමු කොට උන් ගැණ බැලී ය. "

එළුවන් තණ කෑම ගැණ බැලීම අතරතුරේ දීත් සිදුවන බැවින් අනිමිතය යොදාගෙන ඇත.


" එහෙත් ගැමුණු රජු ගේ චර පුරුෂයෝ අනුරාධපුරයේ සිංහලයන් මෙන් වෙස් වළාගෙන ගොස් එළාර රජු ගේ සේනාව හා වෙසෙමින් ඔවුන් ගේ තොරතුරු විමසා ගැමුණු කුමාරයාට දන්වති."

මෙය නැවත නැවත සිදුවන්නක් බැවින් අනිමිතය යෙදී ඇත.

" වෙඩි හතකින් ම හම සිදුරු ව තිබුණි                ඇගේ
  හැඬු බව ඇසූයෙමි ඈ වත්තෙහි ම                     මගේ
  මිනිසුන් ළඟට ඇය ආ වග සිතට                       නැගේ
  සිතුවිලි වුණා පිනි බිඳු කම්බියක                         දිගේ"

සිතට නැගේ යනුවෙන් අනිමිතය යෙදී ඇත්තේ නැවත නැවත සිදු වූවක් බැවිනි.


" සිදු වුණේ අසිරියකි;
  බඩ මහත දැඩි පිරිමි
  සෙම භරිත තඩි ගැහැනු 
  කය පුබුදු වී අවුත් 
  මස සසල කොට නටත් "

මෙය සිදුවන අතරතුරේ දී මින් පසු සිද්ධි විස්තර වන බැවින් අනිමිතය යෙදී ඇත.


"පහුගිය මාසේ දවසක දවාලේ මම ටවුමට ගියා. හොඳට ම වහිනවා. මට කුඩයක් ගෙනියන්න අමතක වුණා. අන්තිමට මම හෝටලයක් ඇතුළට ගියා. හෝටලේ කවුළුවලිනුත් හිරිකඩ ඇතුළට එනවා. මුළු ඇඟ ම වෙවුළනවා. උහුළන්න බැරි සීතලයි."

වහිනවා යන්න ඊට පසු සිද්ධි අතර තුරේ දීත් , හිරිකඩ එනවා නැවත නැවතත්, වෙවුළනවා යන්න වාක්‍යය සමඟ ම අවසන් නො වන බැවිනුත් අනිමිතය ම යෙදී ඇත.

මෙතෙක් මා කතා කළේ ආඛ්‍යාතය ගැන පමණි. අනෙකුත් ක්‍රියා ස්වරූපවල දී නිමිත අනිමිත භේදය ගැන මීළඟ ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.

                                       - තමලු මලිත්ත පියදිගම 


No comments:

Post a Comment

අලුත් ම සටහන

Grammatical Aspects in Tenseless Theory of Sinhala Language

Grammatical Aspects in Tenseless Theory of Sinhala Language T.M. Piyadigama University of Moratuwa Abstract   Studying t...

වැඩිපුර කියවූ ලිපි